مدیریت پروژه ها ارسال شده در تاریخ : " 6 August, 2015 "

مدیریت پروژه ها با استفاده از قابلیت های این ماژول می توانید یک پروژه جدید تعریف و وظایف و فعالیت های مربوط به آن را ایجاد و به افراد مورد نظر محول کنید. با این کار همکاری و تعامل بین اعضای مختلف درگیر در پروژه به فعالیتی ساده و قابل پیگیری تبدیل خواهد شد. یک پروژه می تواند در رابطه با یک مشتری، یک فروش باشد و یا یک پروژه […]