سرویس ها ارسال شده در تاریخ : " 9 March, 2016 "

سرویس ها سرویس ها یک فرآیند مشارکتی برای ارزیابی مشکلات پیش آمده و یافتن راه حل و در نهایت رسیدن به خروجی مورد نظر است. با فروش محصول یا خدمت همه چیز تمام نمی شود بلکه فروش، آغاز تعهدات است. قبل از آن که مشکلات تبدیل به یک سردرد میگرنی(!) برای مشتریان شوند راه حل مناسبی برای آنها بیابید و یافته های خود را به صورت سیستماتیک مستند سازی کنید. با […]

ایرادها ارسال شده در تاریخ : " 4 August, 2013 "

ایرادها ایراد ها: با استفاده از این ماژول ،می­ توانید ایرادهای موجود در محصول را به آسانی و فقط با چند کلیک گزارش داده، پیگیری کرده و روند پیشرفت محصول خود را مدیریت کنید. مدیریت و پیگیری ایرادات تا یافتن راه حل و ایجاد اصلاحات، ماموریتی است که ماژول ایرادات بر عهده دارد. فرآیند پیگیری ایرادها بسیار شبیه به مدیریت سرویس ها است. در هردو ماژول ، یک چیزی وجود […]

مدیریت قراردادهای پشتیبانی ارسال شده در تاریخ : " "

مدیریت قراردادهای پشتیبانی Sarv CRM دو روش  برای مدیریت مسائل مربوط به مشتریان در اختیار شما قرار می دهد: توسعه و ایجاد انواع مختلف قرارداد پشتیبانی بر اساس انواع مختلف خدمات ارائه شده و یا محصولات فروخته شده به مشتریان ارائه یک نوع خدمت یا محصول به تمام مشتریان بدون داشتن قراردادهای پشتیبانی . در این موارد فقط از ماژول سرویس ها برای پشتیبانی مشتری استفاده می شود.   مدیریت […]