صفحه اصلی ارسال شده در تاریخ : " 3 August, 2013 "

صفحه اصلی اولین صفحه ­ای که هنگام ورود به Sarv CRM می­بینید، صفحه اصلی (خانه) است. گاهی نیاز دارید تصویری کلی از وظایف و وقایع پیش رو مشاهده کنید و یا ممکن است بخواهید آخرین تغییرات پرونده خاصی را مشاهده و یا به اصطلاح آن پرونده را دنبال کنید. صفحه اصلی این نیاز شما را برآورده می کند. صفحه اصلی از تعدادی دشلت تشکلیل شده است. هر دشلت نشان دهنده […]