تامین کنندگان ارسال شده در تاریخ : " 29 July, 2015 "

تامین کننده نشان دهنده یک فرد حقوقی (شرکت و یا سازمان) یا حقیقی است که در چرخه تامین شما قرار دارد و برعکس حساب، این شما هستید که می خرید! ایجاد تامین کننده برای ایجاد تامین کننده می­توانید در نوار ماژول ها روی آیکون سه نقطه رفته و “تامین کنندگان” را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول “تامین کنندگان” را در آخرین قسمت نوار ماژول ها می بینید. نشانگر […]

سفارش خرید ارسال شده در تاریخ : " "

سفارشات خرید ماژول سفارشات خرید امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت سفارشات خرید شرکت را به شما می دهد. ایجاد سفارش خرید برای ایجاد سفارش خرید می­توانید در نوار ماژول ها روی گزینه “بیشتر” رفته و سفارشات خرید را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول سفارشات خرید را در آخرین قسمت نوار ماژول ها می بینید. نشانگر ماوس خود را روی “سفارش خرید” برده و گزینه “ایجاد سفارش خرید” را […]