یکی از ابزارهای قوی مدیریتی برای گزارش عملکرد کاربران ماژول اهداف است. شما از این طریق می توانید برای اهداف مختلف مانند فروش سالانه هر کاربر، تعداد تماس های روزانه هر کاربر، مجموع مبلغ پیش فاکتور های هر کاربر و … هدف تعیین کنید و در هر لحظه چک کنید چقدر به هدف نزدیک شده اند و در نهایت آن ها را ارزیابی کنید.

برای تعریف هدف لازم است گام های زیر طی شوند:

روی ماژول اهداف کلیک کنید.

target1

ابتدا لازم است شاخص مورد نظر خود را تعریف کنید.

target2

فرض کنید می خواهید مجموع مبلغ فرصت های موفق کاربران را در بازه زمانی  خاصی هدف گذاری کنید. برای این کار لازم است فرم شاخص به صورت زیر پر شود:

 

target3

پس از تعریف شاخص در صورت نیاز می توان شرط خاصی روی آن تعریف کرد. در اینجا لازم است به صورت زیر شاخص را روی فرصت های موفق تعریف کنیم.   .

target4

فرمی به صورت زیر باز می شود. در اینجا لازم است مرحله فرصت موفق را انتخاب بکنیم.

target5

پس از تعریف شاخص نوبت تعریف هدف می باشد. در این فرم تعریف می کنیم که برای هر کاربر چه میزان هدف مشخص کرده ایم.

target6

فرم مربوطه را به صورت زیر پر می کنیم:

target7

 

پس از هدف گذاری برای مشاهده روند هدف لازم است به قسمت کارتابل رفته و دشلت اهداف را انتخاب کنیم.

target8

 

سپس روی قسمت تنظیمات دشلت رفته و از لیست اهداف، هدف مورد نظری که میخواهیم مشاهده کنیم را انتخاب می کنیم.

target10

همانطور که مشاهده می کنید برای هر کاربر با 2 نمودار مقدار فعلی  و مقدار هدف کنار مشخص شده است و با یک نگاه می توان فهمید هر کاربر چقدر به هدف خود رسیده است.