PointsToSucceed

۱۷

آبان۱۳۹۴
در حال حاضر از سیستم CRM استفاده می کنید؟ اگر در شرکتی کوچک مشغول به فعالیت هستید احتمالا از excel به عنوان CRM استفاده می کنید و یا سیستم کوچک و ساده ای در شرکت شما تولید شده که از آن استفاده می کنید. بدون در نظر گرفتن صنعتی ... بیشتر بخوانید
آبان ۱۷, ۱۳۹۴admin