تمهیدات سرونو در شرایط شیوع ویروس کرونا

تمهیدات سرونو در شرایط شیوع ویروس کرونا

ارائه رایگان کاربر جدید به مشتریان

به جهت کمک به شرکت ها برای مدیریت بهتر کسب و کار در ایام دورکاری ، تمامی مشتریانی که در سال ۱۳۹۸ و یا قبل از آن شروع به خرید و استفاده از SarvCRM کرده اند می توانند تعداد کاربران فعلی خود را افزایش داده و این کاربران اضافه شده تا خرداد ۱۳۹۹ رایگان می باشند.

ارائه رایگان کاربر جدید

تخفیف پکیج ها در کرونا

تخفیف پکیج های SarvCRM

تمامی پکیج های SarvCRM برای همه مشتریانی که قصد خرید و یا تمدید اشتراک را داشته باشند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با تخفیف و با قیمت های سال ۱۳۹۸ ارائه می شود.


انجام تمامی فعالیت های مربوط به خرید، پیاده سازی و پشتیبانی از راه دور

با توجه به ضرورت حفظ فاصله‌ی فیزیکی افراد به عنوان موثرترین راه پیشگیری از بیماری فرایند ها به نحوی طراحی شده اند که تمامی فعالیت های مورد نیاز مشتری اعم از دریافت دموی فروش، متناسب سازی نرم افزار و پشتیبانی بدون نیاز به ارتباط فیزیکی و از راه دور انجام می شود.

حفظ فاصله فیزیکی

دورکاری در کرونا

دورکاری کارکنان سرونو

به جهت حفظ سلامت کارکنان و همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی، تمامی کارکنان عملیاتی سرونو فعالیت های مورد نیاز به جهت ارائه خدمات به مشتریان را از راه دور انجام می دهند.


ببینید چگونه نرم افزار CRM سرو می تواند به رشد کسب و کار شما کمک کند.