مارکتینگ سیاه

در کمتر از یک دهه مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، به یک موضوع از اهمیت عمده ای افزایش یافت. اگر چه مدت CRM، اخیرا relabelled مدیریت مشتری، تنها به استفاده در بخش دوم از 1990s، به اصول که در آن است بر اساس شده است برای بسیاری دیگر وجود داشته است. CRM ایجاد به خصوص در اصول بازاریابی رابطه، مطالعه رسمی که می رود 20 سال اما ریشه های آن، شامل ایجاد روابط ارزش متقابل بین تامین کنندگان و مشتریان، وجود داشته اند از زمان شروع تجارت. با این حال، آنچه که در طول تغییر دهه گذشته یک سری از روند قابل توجهی که در مجموع شکل است.
فرصت های بهتر برای خدمت به مشتریان از طریق اطلاعات را فعال کنید بازاریابی رابطه ای، یا CRM.
تعدادی از عواملی که تحت تاثیر وجود دارد سازمان توانایی ایجاد روابط مستمر، به خصوص برای کسانی کسب و کار با یک پایگاه مشتری بزرگ.
مقالات زیر می تواند به شما کمک کند، آنها را بخوانید: