آشنایی با مفاهیم پایه نرم افزار CRM

با دیدن ویدیو زیر با مفاهیم پایه نرم افزار SarvCRM آشنا می‌شوید. پس از آن به آسانی می‌توانید اطلاعات مشتریان‌تان را ثبت کنید.


تنها با یک کلیک، نزدیک به ۳۰۰ رکورد اطلاعاتی را وارد نرم افزار SarvCRM کنید تا هر چه بهتر با امکانات آن آشنا شوید!